NETPARKING CroatiaParking.com

HRVATSKA PARKING UDRUGA

OPIS USLUGE „Rent a Car Info“


„Rent a Car Info“ usluga je Hrvatske parking udruge namijenjena tvrtkama koje se bave poslovima najma vozila (Rent a Car).

Hrvatsku parking udrugu (HPU) osnovale su tvrtke i/ili gradovi u Hrvatskoj kojima je povjerena djelatnost upravljanja i naplate parkiranja na javnim uličnim parkiralištima u svojim gradovima.
U okviru svoje djelatnosti organizatori parkiranja izdaju dnevne parkirališna karte (DPK) za vozila koja na neki način ne poštuju odredbe gradskih odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja (neplaćeno parkiranje, prekoračenje maksimalnog trajanja parkiranja u zoni i sl.).
U slučaju neplaćanja dnevne parkirališne karte, organizatori parkiranja pokreću postupak prisilne naplate DPK.

Uvidom u baze podataka DPK, organizatori parkiranja (članovi HPU-a) uočili su veći broj DPK koje su izdane za vozila u vlasništvu Rent a Car tvrtki.
Isto tako, organizatori parkiranja svjesni su činjenice da Rent a Car tvrtke imaju velik problem kada s vremenskim odmakom dobiju obavijest o izdanoj DPK za njihovo vozilo, a isto je već davno razduženo s korisnikom vozila koji je upravljao vozilom u trenutku izdavanja DPK.

HPU je u suradnji s organizatorima parkiranja (članovima HPU-a), a koji koriste informacijski sustav ParkIS (razvijen i implementiran u tvrtki RAO d.o.o. iz Zagreba) pokrenula projekt kojim bi se Rent a Car tvrtkama omogućio trenutačan uvid (putem interneta) u centraliziranu bazu svih DPK. Trenutačan uvid podrazumijeva prikaz DPK u trenutku njihovog nastanka, što omogućuje djelatnicima Rent a Car tvrtki da kontroliraju i DPK koje su izdane neposredno prije samog razduženja vozila.
Korištenjem ove usluge HPU-a, Rent a Car tvrtke imaju mogućnost:

  • pregleda svih neplaćenih DPK u realnom vremenu (u vremenu nastanka DPK na terenu) za vozila koja su prethodno registrirana u sustav
  • prijavljivanja (aktiviranja) i odjavljivanja (deaktiviranja) vozila koja se iznajmljuju
  • ažuriranja korisnika (korisničkog imena i lozinke) prema svojoj organizaciji poslovanja
  • ispisivanja DPK s uplatnicama kako bi korisniku najma mogli napomenuti i savjetovati plaćanje istih prije razduženja vozila

Radi zaštite podataka o vozilima i vlasnicima vozila, Rent a Car tvrtke dužne su poštovati odredbe o zaštiti podataka. Dopuštena je prijava samo onih vozila nad kojima Rent a Car tvrtka raspolaže pravom za iznajmljivanje.

Korištenje usluge Rent a Car tvrtka ostvaruje:

  • ispunjavanjem i ovjerom Zahtjeva za korištenje usluge
  • dostavom izvoda iz Trgovačkog suda iz kojeg je vidljivo da je registrirana za djelatnost najma vozila

Korištenje usluge za Rent a Car tvrtke je bez naknade, a rok korištenja je neograničen.
Za korištenje usluge Rent a Car tvrtke trebaju imati PC računalo s pisačem te internet vezu.

Usluga je dostupna putem internet stranice: www.CroatiaParking.com , a za pristup i rad s aplikacijom potrebna je upotreba Korisničkog imena i Lozinke što će biti dostavljeno po obradi Zahtjeva za korištenje usluge.


Tehnička podrška za Hrvatsku parking udrugu je:
RAO d.o.o.
Bužanova 3, 10000 Zagreb
Tel. +385 1 550 8585
Fax. +385 1 550 8588
E-mail: netparking@rao.hr


Zagreb, 21. svibnja 2010.
(v.2.0)