NETPARKING CroatiaParking.com

HRVATSKA PARKING UDRUGA

OPĆI UVJETI korištenja usluge „Rent a Car Info“

1. Značenje pojmova

„Rent a Car Info“ usluga Internet usluga HPU-e koja omogućuje svim Rent a Car tvrtkama u Hrvatskoj prikaz u realnom vremenu svih neplaćenih dnevnih parkirališnih karti za određeno Rent a Car vozilo, a izdanih od strane Pružatelja podataka.
Opći uvjeti Opći uvjeti korištenja „Rent a Car Info“ usluge za tvrtke koje se bave najmom vozila (Rent a Car). Opći uvjeti reguliraju prava i obveze Korisnika u korištenju usluga „Rent a Car Info“, te prava i obveze HPU-e i njezinih članica u pružanju usluge.
Nositelj usluge Hrvatska parking udruga (HPU), Zagreb.
Pružatelj podataka Tvrtka ili grad kojem je povjerena djelatnost upravljanja i naplate parkiranja na javnim uličnim parkiralištima u pojedinom gradu.
Tvrtka ili grad koji je član HPU-e te za obavljanje poslova naplate i kontrole parkiranja koristi informacijski sustav „Naplata i kontrola parkiranja“ (razvijen i implementiran od strane tvrtke RAO d.o.o. iz Zagreba).
Pružatelj usluge Obrada podataka: RAO d.o.o. , Bužanova 3, Zagreb
Web aplikacija i hosting: Infoart Grupa d.o.o., Bužanova 3, Zagreb
Podnositelj zahtjeva Pravna ili fizička osoba koja predajom potpisane Pristupnice od HPU-e traži mogućnost korištenja „Rent a Car Info“ usluge.
Korisnik usluge Pravna ili fizička osoba kojoj je HPU odobrila korištenje „Rent a Car Info“ usluge.
Pravna ili fizička osoba koja je registrirana za djelatnost iznajmljivanja vozila.
Pristupnica Zahtjev za korištenje „Rent a Car Info“ usluge potpisan i ovjeren od strane Podnositelja zahtjeva. Potpisom pristupnice Podnositelj zahtjeva izjavljuje da je pročitao Opće uvjete, da pristaje na njihovu primjenu, i da prihvaća sva prava i obveze koje iz istih proizlaze.
Podnositelj zahtjeva dužan je, uz Pristupnicu, priložiti i rješenje Trgovačkog suda kojim dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti najma vozila.
Korisnička identifikacija Mehanizmi i podaci za identifikaciju korisnika neophodni za pristup usluzi „Rent a Car Info“ usluge (korisničko ime, lozinka i sl.).
Korisnička identifikacija je u vlasništvu HPU-e i Korisnik ju je dužan vratiti na zahtjev HPU.
Rent a Car vozilo Rent a Car vozilo je svako vozilo za koje Korisnik usluge raspolaže sva prava za iznajmljivanje istog (vozilo u vlasništvu, vozilo u leasing-u, vozilo pod ugovorom i sl.).
Korisnik usluge se obvezuje da će „Rent a Car“ uslugu koristiti samo za vozila nad kojima ima sva prava za najam istih.
Dnevna parkirališna karta Dnevna parkirališna karta je karta za korištenje javnih parkirališta s naplatom. Vrijedi za pakrirališnu zonu i za vremensko razdoblje za koje je izdana. Dnevna karta vrijedi od trenutka izdavanja do istog vremena u prvom slijedećem radnom danu u kojem se naplaćuje parkiranje.

Dnevnu kartu i nalog za plaćanje dnevne karte izdaje osoba ovlaštena za nadzor nad parkiranjem ukoliko korisnik javnog parkirališta ne koristi satnu parkirališnu kartu sukladno vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, nije istaknuo valjanu satnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila ili ne koristi valjanu satnu kartu. Osoba ovlaštena za nadzor nad parkiranjem dnevnu kartu i nalog za plaćanje dnevne karte pričvršćuje ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila ili iste uručuje osobno na zahtjev korisnika parkiranja.
Upute o korištenju „Rent a Car Info“ usluge Predmetne upute obuhvaćaju opis i način korištenja „Rent a Car“ usluge i nalaze se na internetskim stranicama HPU-e i/ili Pružatelja usluge.
Zahtjev za promjenu podataka korisnika „Rent a Car Info“ usluge Predmetni zahtjev nalazi se na internetskim stranicama HPU-e i/ili Pružatelja usluge. Korisnik je dužan predmetni zahtjev ispuniti i predati HPU-i u slučaju promjene osobnih podataka i gubitka korisničke identifikacije.